Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” ogłasza konkurs plastyczny pt. „Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne″. Konkurs organizowany jest w ramach Podlaskich Dni Matematyki.

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież gimnazjalną (również 7 klasę szkoły podstawowej) oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

 2. Pragniemy, aby przedmiotem konkursu ,,Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne” był szeroko pojęty humor i satyra o tematyce matematycznej.

 3.  Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej i graficznej (wyłączając formy przestrzenne), także komiksu. Rozmiar pracy nie może przekraczać formatu A2.

 4. Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną liczbę prac.

 5. W konkursie mogą brać udział tylko prace autorskie, to znaczy takie na które pomysł nie został zapożyczony z innych źródeł, np. podręcznika matematyki.

 6. Każdą z prac należy opatrzyć na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz ewentualnym tytułem. Dodatkowo do prac należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia oraz na adres a.poskrobko@pb.edu.pl przesłać pliki jpg z czytelnymi zdjęciami swoich prac konkursowych (przesłane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie konkursu).

 7. Prace można wysyłać do 13 kwietnia 2018 (włącznie) na adres:

  Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”
  Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska 45A
  Białystok 15-351
  z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY


  lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres do pani Małgorzaty Wróblewskiej, pokój 135 (budynek Wydziału Informatyki).


 8. Prace oceniać będzie 5-osobowe Jury Konkursowe złożone z pracowników Centrum.

 9. Jury oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych:
  I. młodzież gimnazjalna (kategoria obejmuje również 7 klasę szkoły podstawowej),
  II. młodzież szkół ponadgimnazjalnych.


 10. Przy ocenianiu Jury Konkursowe będzie brać pod uwagę estetykę, pomysłowość, oryginalność, czytelność oraz zawarty w pracy humor. Sprawdzimy, czy praca wywołuje uśmiech na twarzy członków Jury, czyli czy można ją zaliczyć do grupy ,,prac uśmiechniętych”.

 11. Impreza zakończy się wyłonieniem laureatów. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

 12. Lista laureatów oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane do dnia 18 kwietnia 2018 na stronie internetowej konkursu.

 13. Wszystkie nadesłane prace plastyczne zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu oraz wystawione w Centrum Nowoczesnego Kształcenia przy ul. Zwierzynieckiej 16 podczas Podlaskich  Dni Matematyki.

 14. Dostarczone prace stają się własnością Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”, które może wykorzystać je w swoich wydawnictwach.

Regulamin_2018.pdf