Konsultacje

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Katedra Matematyki

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/19:
czwartek 9:30 – 12:00, pokój 16C
piątek 12:15 – 14:00, pokój 16C

a.poskrobko@pb.edu.pl

Rozkład zajęć