Konsultacje

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Katedra Matematyki

Konsultacje w semestrze letnim 2018/19:
poniedziałek 14:15 – 15:50, budynek biblioteki, pokój P2/41
czwartek 8:15 – 9:00, pokój WA-16C
piątek 12:00 – 14:00, pokój WA-16C

a.poskrobko@pb.edu.pl

Rozkład zajęć